Maivor in memoriam

Maivor Gustafsson 16 Juli 1941 – 25 Juli 2012

maivor011 med

Maivor växte upp i Stockholm. Läste litteraturhistoria, språk och socialantropologi och ägnade sitt professionella liv åt arbete i Stockholms stad, som socialarbetare och senare som stadsdelsdirektör.

Maivor ställde sig tidigt skeptisk till socialvårdens sätt att arbeta. ”Socialt arbete skall inte vara att sitta bakom ett skrivbord och handlägga ärenden, utan att möta varje människa med respekt och uppriktigt intresse. Att i alla lägen inge hopp”.

Som socialchef i norra Farsta var Maivor starkt drivande och engagerad i att förändra det sociala arbetet. Skapade öppna mötesplatser – Emil och Emma – som kom att få efterföljare i hela landet. En utvärderingsrapport av professor Sune Suneson  resulterade i boken ”Ändra allt! En uppmaning till socialarbetare”.

För femton år sedan drabbades Maivor av cancer. Hon lät aldrig sjukdomen bestämma över hennes liv. Krävde att få åka till Marocko och Kina innan livet tog slut. Resorna följdes av många fler. Hon älskade litteratur, konst och musik och har besökt många av världens operascener.

I början av 2000-talet arbetade hon i stadens forsknings- och utvecklingsenhet och var ända fram till förra året engagerad som föreläsare och inspiratör.

En stark tro på livet, humor och nyfikenhet, bar henne genom många svåra år. Hennes kontakt med sjukvården gav henne erfarenheter av förhållningssätt och bemötande. ”Jag vill bli bemött som en människa, inte som en sjukdom”.

Vi är många som varit Maivors vänner. Vi skall minnas henne som vänfast, gästfri, generös, rolig och inspirerande. Hon gav oss mod och hopp, fick oss alltid att känna oss lite bättre, klokare och snällare.

Maivors tankar om socialt arbete finns samlade i boken ”Ett annat sätt att se I socialt arbete Och i livet…”. I samarbete med Christian Åkerlund.

Vi kommer att föra hennes tankar vidare.

För vännerna, Kajsa Andersson och Gun-Lis Angsell

Den 30 augusti 2012

Publicerat i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter


Vännen Christian Åkerlund har skrivit en dikt om sitt möte med Maivor (klicka på texten)

____________________________________________________________________________________

En artikel ur Begravningsbyråernas tidning,  Memento

Ett annat sätt att minnas, ett annat sätt att hedra

Maivors cancersjukdom kom och gick i många år. En vacker sommardag dog hon. Trots att döden inte kom oväntat drabbades hennes familj och vi som var hennes vänner av stor sorg. Hennes röst var borta för alltid. Hon hade talat om hur hon ville ha sin begravning. Ingen präst, ingen defilering, inga blommor. Fin och väl vald musik. 

Hon ville inte att det skulle finnas någon uppmaning i dödsannonsen om att skänka pengar till något behjärtansvärt ändamål. Detta ledde till viss förvirring och osäkerhet. Många ringde till mig och till andra som stod Maivor nära och frågade, vad ska vi göra, hur ska vi tänka?

Maivor hade ägnat en stor del av sitt yrkesliv och sitt engagemang åt socialt arbete och varit banbrytande genom sin starka övertygelse om att socialt arbete är att möta människor.  Att se var och en inte som klient utan som medmänniska, att var snäll och att inge hopp.

Boken ”Ett annat sätt att se i socialt arbete och i livet”, som sammanfattar hennes tankar, kom ut några år innan hon dog.

Ur den förvirring som uppstod väcktes idén om att inrätta en Maivor-fond. Den som ville fick sätta in en slant på ett konto. Pengarna skulle vi använda till att fortsätta att driva utvecklingen av socialt arbete i linje med Maivors övertygelse. Resultatet blev Maivors Sociala Salong, en ideell förening. Att det blev just en salong hängde samman med att Maivor ofta talade om Salong som forum för utbyte av tankar och idéer, ett forum där man kunde få resonera om svåra och komplicerade frågor utan att bli avkrävd färdigtänkta tankar eller lösningar.

I Maivors anda arrangerar föreningen nu öppna Salonger ett par gånger per termin. Vi minns och hedrar Maivor, vi bjuder in till samtal kring olika teman; Vad tiggeriet gör med oss, hur människor med psykisk ohälsa bemöts, vad socialt familjearbete betyder för familjer som saknar nätverk, är några av de teman salongerna haft. Fondens pengar går till blygsamma arvoden och omkostnader för personer vi bjuder in. Vi har också nytryckt boken Ett annat sätt att se. 

Föreningen kanske inte kommer att bestå för evigt, men tillsvidare är intresset är stort och salongerna välbesökta. Det gläder oss och vi tror att Maivor känner sig hedrad och småler diskret i sin himmel.

Gun-Lis Angsell

En av Maivors många vännerEva Britt Lönnback Yilmainfo@maivorssalong.se© Manne Bäckström 2013